• Slideshow
  • Slideshow
Home Collectieven
Nieuws vanuit VALA december 2014
woensdag 31 december 2014 14:57

Vanaf 2016 gaat het vernieuwde stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer van start. Met een collectieve aanpak van het agrarisch natuurbeheer willen overheid, koepels en collectieven een kwaliteitsslag maken in de uitvoering. Uitgangspunten voor het vernieuwde stelsel zijn een meer effectief en efficiënt beheer, ruimte voor regionaal maatwerk en agrarisch ondernemerschap. Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) wordt toegepast daar waar het het meest kansrijk is vanuit ecologisch én agrarisch perspectief.

Subsidie aanvragen voor agrarisch en particulier natuurbeheer kan vanaf 2016 alleen nog via gebiedscollectieven. Boeren en particulieren kunnen niet meer individueel subsidie aanvragen. De provincie doet straks alleen nog maar zaken met een gebiedscollectief. VALA (Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek, waar ook Groen Goed deel van uit maakt) is zo’n gebiedscollectief.

Routeboekje per collectief

Ter ondersteuning aan de Gelderse en Overijsselse collectieven is een routeboekje gemaakt: een plan van aanpak met daarin alle onderwerpen waar elk collectief mee aan de slag gaat en dat elk collectief naar eigen inzicht (verder) kan invullen en benutten. De onderwerpen in het routeboekje zijn opgedeeld in 3 hoofdgroepen:

  1. Organiseren van het collectief
  2. Voorbereiden gebiedsaanvraag
  3. Opstellen kwaliteitshandboek

Organiseren van het collectief

De definitieve oprichting van VALA als collectief moet nog via de notaris plaats vinden. De verwachting is dat dit nog in 2014 gebeurt. Er wordt gewerkt aan nieuwe statuten en een nieuwe organisatiestructuur.

Voorbereiden gebiedsaanvraag

Om tot het ontwerp-Natuurbeheerplan voor 2016 te komen, stemmen de provincies de doelen en ambities voor het gebied af met de agrarische collectieven. VALA is aan de slag gegaan met het opstellen van een gebiedsaanvraag voor de provincie. Deze gebiedsaanvraag is de basis voor het aanvragen van de subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer vanaf 2016. Het concept natuurbeheerplan 2016 is bijna gereed. Vertrekpunt waren de kansenkaarten van de collectieven. Daarin hebben de VALA ANV’s gezamenlijk in beeld gebracht waar volgens hen de kansen voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer liggen.

Opstellen kwaliteitshandboek

Het model kwaliteitshandboek is beschikbaar. SCAN (Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer) organiseert informatiebijeenkomsten en werksessies om VALA te ondersteunen bij het invullen van het kwaliteitshandboek.

Meer informatie

Meer informatie over de nieuwe collectieven is te vinden op de website van SCAN: www.scan-collectieven.nl, de site van NPO: www.natuurlijkplattelandoost.nl en op de website van de overheid: www.portaalnatuurenlandschap.nl

 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 2